Види роботи з текстом

на уроках читання

в початкових класах

З досвіду роботи

вчителя початкових класів

Садової ЗОШ І — ІІІ ступенів,

спеціаліста І категорії,

Яксун Олени Михайлівни


Зміст

І. Вступ. Науково-методичне обгрунтування проблеми «Види роботи з текстом на уроках читання в початкових класах».

ІІ. Основна частина. Технологія впровадження основних ідей даної проблеми.

Функції читання у сучасній початковій школі

Робота з текстом на різних етапах уроку читання

ІІІ. Висновок

ІV. Література

V. Додатки


Вступ

Важливе місце у розвитку особистості в дитячому віці належить художній літературі як мистецтву слова і як навчальному предмету. А оскільки художні образи, що є сплавом ідеї і образного слова, служать могутнім засобом впливу, то читання набуває особливого значення як специфічний предмет навчання, виховання і розвитку дитини.

На уроках читання вирішується багато проблем естетичного, морального й етичного розвитку дитини. Успішно вирішити їх можна за умови добре спланованого уроку, який був і залишається основною формою навчально-виховної роботи. Мета уроку має чітко відображати навчальні завдання, його розвивальну і виховну спрямованість.

Молодший школяр читає в основному на уроці, тому важливе значення має уміння вчителя так організувати роботу над текстом, щоб максимально використати його навчальні, виховні і розвивальні можливості.

Функції читання у сучасній початковій школі


У змісті початкової освіти читанню належить особлива роль. Цей предмет є багатофункціональним. Передусім читання рідною мовою є могутнім засобом виховного впливу на свідомість учнів: воно прилучає їх до скарбниць народної духовності і культури, літературних надбань українського народу і народів світу, сприяє моральному та естетичному розвитку особистості.

Поряд з цим на усіх уроках читання проводиться систематична, послідовна робота щодо формування в учнів повноцінної читацької навички, розвитку комунікативних умінь, образного мислення і мовлення. У процесі читання та аналізу текстів різних жанрів створюються передумови для формування читацької самостійності, літературного смаку учнів, стимулювання елементарної творчої діяльності на основі прочитаного. Учні збагачують, уточнюють, активізують свій словник, у них формуються нові уявлення, поняття, вміння висловлюватись усно і письмово.

На мою думку, зміст предмета «Читання» має винятково сприятливі можливості для цілеспрямованого формування усіх загальнонавчальних умінь, визначених програмою. Особливо — умінь аналізувати, виділяти головне, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, планувати, висловлювати оцінні судження.


Робота з текстом на різних етапах уроку читання


Надзвичайно великих зусиль потребує від учителя навчання дітей читанню. Адже не секрет, що першокласники, які лише навчилися читати, часто досить швидко втрачають інтерес до цього процесу.

Якою ж майстерністю має володіти педагог, щоб не тільки підтримувати інтерес до читання, але й розвивати його на кожному кроці! На жаль, на уроках нерідко можна почути від учителя: «Читай далі, читай голосніше, читай ще раз...». Це трапляється тоді, коли вчитель недостатньо володіє різними прийомами роботи над змістом тексту.

Я вважаю, основним прийомом, який забезпечує розвиток навички читання, є багаторазове звернення до тексту, перечитування його щоразу з новим завданням. Ось тоді дитина відкриває в тексті щось нове, цікаве, те, що не помітила під час першого читання.

Мета вчителя в цьому випадку — створити сприятливі умови для роботи над змістом, аналізом і засвоєнням прочитаного на основі різноманітності форм, методів і видів роботи, намагатися пов'язувати уроки читання з уроками української мови, природознавства, розвитку мовлення, більше уваги приділяти словниковій роботі, частіше використовувати різні творчі завдання, поєднувати колективну та індивідуальну роботу на уроці, вчити працювати з текстом.


ВИДИ РОБОТИ З ТЕКСТОМ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ

уроку читання

Види завдань на етапі

«Підготовча робота до сприймання тексту»


 • Загадки з відгадками — герої твору або пора року.

 • Цікавий момент із життя автора.

 • Складання дітьми казки про когось або про щось.

 • Відгадування автора за назвами творів або іменами героїв.

 • Вступна бесіда.

 • Слухання музичного твору.

 • Ім'я героїв чи автора, назва твору або ключове слово теми зашифровані у криптограмі (ребусі, акровірші, розсипанці, метаграмі, анаграмі, шараді тощо).

 • Опрацювання (обговорення) епіграфа, обраного вчителем.

 • «Мозковий штурм» — учитель називає ключові слова, діти добирають асоціації за темою.

 • Проблемне запитання.

 • «Розмовна хвилинка»: учитель називає групу прикметників, учні — іменник, у результаті отримуємо тему уроку або назву твору.

 • Кросворд, чайнворд.

 • Визначення поняття «повість» («оповідання», «казка» тощо): ознаки жанру, чим відрізняється від інших.

 • Літературна вікторина (за творами автора, опрацьованими раніше).

 • Деформований текст — тема твору або його назва.

 • Бесіда про традиційне зображення тварин у байках, народних казках, наприклад, лисички, вовка, їжачка тощо.

 • Фантазування на задану тему.

 • Крилаті вислови: що означають, їх походження.

 • Мовознавчий чемпіонат по рядах: назвати найбільше приказок, прислів'їв про героя твору тощо.

 • Виставка книжок, об'єднаних жанром, темою, одного автора тощо.

 • Передбачення змісту тексту за прочитаним уривком.

• Інтелектуальна хвилинка. Запитання, пов'язане з ім'ям автора або подіями, описаними у творі, місцевістю, де відбуваються події.

• Продовжити прислів'я, зміст яких — тема уроку.

• Прогнозування подій за назвою (або малюнками).

• Бесіда за опорними словами (пов'язаними темою), передбачення, якою темою вони пов'язані.

• Якщо герої твору — тварини чи рослини, запропонувати дітям згадати, що вони знають про них.

• Словникова робота.

• Із букв слова — назви предмета, імені героя утворити інші слова.

• Розв'язання життєвих ситуацій (аналогічно до тих, що склалися у творі).

• Читання-розвідка (швидко прочитати текст і знайти речення з певним словом).

• Дібрати порівняння до слів (опорних з теми).

• Придумати слова — різні частини мови, що належать до певної теми.

• Ігровий момент (гість, телеграма, лист, посилка тощо).

• Бесіда за картиною.

• Вікторина «Хто ми і звідки?»(герої творів, уривки, слова головних героїв)

Методи і форми роботи на уроках читання

І. Розвиток мовлення

Індивідуальна робота

 • Пошир речення, додаючи по одному слову, повторюючи все речення спочатку:

Веселе свято...

 • Скажи по-іншому.

Коли надходить Новий рік, разом з ним приходять різдвяні свята.

 • Робота із скоромовками.

 • Закінчити римовані рядки.

 • Сказати веселе, сумне, задумливе, мудре і т.д. речення про Україну, маму, світ, людей і т.д.

 • До слів добери синоніми (слова тексту, які перевіряються на уроках).

 • Дібрати до слів антоніми.

 • З даних іменників утворити похідні дієслова, прикметники (робота — роботи — роботящий).

 • До поданих іменників дібрати прикметники і навпаки.

 • Прочитати скоромовкою за певний час.

 • Утворити пряме і переносне значення слів.

 • Прочитати з відповідною інтонацією: тон, темп читання, гучність голосу за азбукою почуттів

Групові форми роботи

• Дописати вірш чотирма рядками.

• Дібрати синонімічний ряд.

• Словами, жестами та мімікою прочитати вірш.

• «Слово до слова — вірш утворивсь» (кожен з групи доповнює розповідь власним реченням, доки не утвориться певна рима).

• Питаю я, а ти відповідаєш одним словом (один учень ставить питання, а інший відповідає).

(Дані види роботи потрібно чергувати, логічно поєднуючи відповідно до теми уроку. Я рекомендую використовувати стільки видів даної роботи, щоб займало від 3 до 5 хв. робочого часу уроку).

       1. Перевірка домашнього завдання.

Своїми методичними доробками хочу поділитися з колегами, батьками. Дана робота допоможе вчителеві у творчому підході до розробки уроків читання. Вона може бути щоденним помічником, що урізноманітнює і робить цікавим кожен урок. Види роботи, які я наводжу, більшість педагогів використовують у певному комбінуванні. У цій робот об'єднано види, форми, методи, які я використовую у роботі на уроках у початкових класах.Стандартні методи

• Різні види переказів: стислий, детальний, певну частину, вибірковий, за планом, за малюнками.

• Характеристики героїв: головного, другорядного, його ролі в реченні, позитивного героя, негативного героя, найстаршого, найменшого, порівняти героїв твору, щоразу підтверджуючи свою думку рядками тексту.

• Скласти міркування за прочитаним, виразивши і довівши власну думку.

• Вибіркове читання:, зачину, кінцівки, діалогу, опису, міркування, ставлення автора до героїв твору і т.д.

• Виразне читання за завданнями.Творчі види роботи над текстом вдома

• Закінчи по-іншому казку, оповідання.

• Малюнки до прочитаного: один малюнок, кадри до діафільму.

• Роздуми над прочитаним: порівняння творів.

• Реферати: про письменників, про періоди природи, про тварин (робота відноситься до того, що перевіряється).

• Перетворюю минуле у майбутнє і навпаки.

• За допомогою ляльок продемонструвати твір.

• Власні загадки, прислів'я до твору.

• Лист героєві твору.

• Реклама твору.

• Власна поезія до твору.

• Тлумачний словник до прочитаного.ІІІ. Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності.

• Загадки.

• Прислів'я, які об'єднані однією темою, але є «зайве». Пояснити прислів'я.

• Бесіда.

• Розповідь на дану тему.

• Робота з тлумачним словником.

• Робота над картикою та ілюстраціями.

• Наукова розповідь з використанням таблиць, карт і наочних посібників.

• Розповідь про письменника, поета та байкаря.

• Бесіда за виставкою книг.

• Проблемне питання: міркування за запитанням. (Як примусити себе відчувати?)

• Прослуховування невеличкого твору, порівняння з темою уроку.

• Слухання музичного твору.ІV. Повідомлення теми та завдань уроку.

• Прочитати запис теми на дошці:

а) вставити пропущені голосні;

б) утворити зі слів речення;

в) інтонаційно прочитати тему твору.

• Прочитати завдання уроку (вчитель, учні):

а) завдання уроку у формі листа;

б) за умовними позначками;

в) за таблицею умовних позначок.V. Опрацювання завдань уроку

Види читання

• Робота із заголовком твору.

• Самостійне читання твору, вірша.

• Читання твору один одному (якщо великий твір, то читати частинами).

• Читання «ланцюжком».

• Читання за логічно завершеними частинами.

• Читання структурних частин.

• Вибіркове читання: описів, міркувань, розповідей.

• Читання діалогів: зі словами автора, без слів автора.

• Читання рядків, що характеризують героїв твору.

• Читання «дощиком».

• Читання «доганяй».

• Читання «незнайком» (один учень читає, а інший виправляє допущені помилки).

• Читання учитель — учні.

• Читання в особах.

• Інтонаційне читання з Гномом.Види роботи над текстом

• Словникова робота:

а) тлумачення незрозумілих слів, які відшукали в тексті;

б) пояснити іншим словом дане, дібрати синонім;

в) дібрати антонім до слова;

г) до іменників дібрати прикметники з тексту.

• Тестування за твором:

а) для перевірки первинного сприймання;

б) кому належать слова;

в) це про кого, хто це такий?

г) закінчи речення.

• Скласти план до прочитаного твору.

• За планом прочитати текст, поділивши його на частини.

• Відшукування частин тексту до малюнка, прислів'я.

• Дати відповідь на питання.

• Поставити питання до тексту.

• Охарактеризувати героїв твору, протиставити їх один одному.

• Усне складання міркувань до прочитаного.

• Інсценізувати уривок, який найбільше сподобався.

• Різновиди переказу.

• Усне малювання до твору: ілюстрації, образи персонажів, кадри діафільмів.

• Скласти ланцюжок дієслів до твору, що допомагають переказу.

• Порівняти подібні твори.

• Конкурсне читання.

• Можливе і вигадане в творах.

• Тема та мета твору.

• Добір до твору прислів'їв, загадок.Творча робота над текстом.

• Дібрати власний заголовок: веселий, питальний, одним словом.

• Перенести дії твору в сучасне або минуле.

• Ввести нового героя в текст.

• Продовжити текст.

• Замінити одну з структурних частин: зачин, основну частину, кінцівку.

• Скласти анотацію до прочитаного твору.

• Скласти рекламу до твору.

• Міркування над прочитаним.

• Складання твору за певною темою з використанням цитат вивчених творів.

• Лист героєві твору.

• Твір — це хороше й погане: довести, що погане - це хороше, а хороше — це погане (інколи впертість — це певна наполегливість, а доброта переходить у підлесливість).

• Продовжити вірш власними рядками.

• Скласти схожий, аналогічний твір, але з іншими головними героями та в іншому місці подій.

• Скласти діалог за прочитаним.

• На основі теми твору скласти міркування.Цікаві форми роботи

• Подати заголовок твору у вигляді анаграми.

• Пізнавальні цікавинки до уроку.

• Фразеологізми, вдалі вислови.

• Ребуси-вірші.

• Утворити сходинки споріднених слів, (наприклад, лід, льодок, льодочок).

• Дібрати найбільше ознак.

Село (яке?) рідне, молоде, солов'їне... Україна (яка?) єдина, чарівна...

• Поєднати слова в речення.

• Розділити рядочок на окремі слова. Дзвенитькоханамовачисто

• Швидко слово називай, йому риму додавай: качка -лякачка, олівець малювецв, Кирило - Гаврило, Світлана — кохана.

• Складання чистомовок, що безпосередньо стосуються твору. Наприклад:

шпа-шпа-шпа — чекаємо шпака, шпи-шпи-шпи — десь летять вони, шпу- шпу-шпу — я давно їх жду.

• Поспівчувати героєві твору та заспокоїти його.

• Намалювати або усно описати одяг героїв твору.

• Зробити моделі, аплікації, об'ємні вироби до твору з наявних матеріалів.

• Прочитати «диктором» текст.


Вправи для усвідомлення зв'язних висловлювань,

логічних зв'язків у тексті

 • Дати повні відповіді на запитання до тексту.

 • Дати відповіді на запитання фразами з тексту.

 • Дібрати речення (уривок) з тексту відповідно до змісту даної ілюстрації (або підписати ілюстрацію рядками тексту).

 • Прочитати й визначити, що в казці правдиве, а що вигадане.

 • Прочитати текст, поділити на частини, скласти план.

 • Прочитати текст і поділити на частини на основі деформованого плану.

 • Прочитати за складеним планом, поділити на частини.

 • Знайти речення чи уривок, які виражають головну думку твору.

 • Прочитати речення з тексту, які стали прислів'ями, приказками.

 • Прочитати прислів'я. Вибрати серед них те, яке найкраще розкриває основну думку прочитаного.

 • Порівняти головну думку твору зі змістом прислів'їв, приказок, які їй відповідають, з метою формування висновку — узагальнення.

 • Пригадати твори, в яких описана подібна ситуація. Знайти спільне й відмінне.

 • Порівняти опис природи в оповіданні та у вірші.

 • Зіставити й порівняти вчинки дійових осіб.

 • Скласти характеристики дійових осіб за допомогою опорних слів і без них.

 • Знайти слова, словосполучення для змалювання усного портрета.

 • Скласти порівняльну характеристику дійових осіб.

 • Знайти й прочитати речення, які передають хвилювання, тривожність, радість, злість тощо.

 • Прочитати найяскравіше місце в оповіданні чи вірші (найсмішніше, найнапруженіше тощо).

 • Вибіркове читання: за малюнками, за запитаннями.

 • Поділити текст на частини й дібрати заголовки.

 • Скласти план до окремих частин тексту.

 • Прочитати частину тексту, яка найбільше сподобалася.

 • Прочитати опис, міркування, розповідь.

• Зачитати рядки, де виражається ставлення автора до героя.

 • Прочитати виділені частини тексту.

 • Зачитати уривок, який вказує на те, що відбувалося реально, а які події вигадані.

 • Дібрати звукове оформлення до серії малюнків.

 • Знайти й прочитати влучні вирази, порівняння, спонукальні, питальні речення.

 • Прочитати з метою виділення невідомих слів.

 • Знайти слова й вислови, за допомогою яких можна скласти словесний малюнок.

• Знайти слова, вислови, які можна використати для написання твору.

 • Скласти словесний малюнок за вказаним уривком. Знайти слово на задане правило.

 • Знайти в тексті (уривку) дієслово (іншу частину мови).

• Знайти словосполучення прикметник + іменник. Скласти словесний малюнок, використавши знайдені словосполучення.

 • Знайти речення, які передають певні почуття (до чогось закликають). Які ці речення за метою висловлювання?

 • Знайти й прочитати спонукальне (питальне, розповідне) речення .

 • Знайти й прочитати одно-, дво-, три-, багатоскладові слова.

 • Знайти й прочитати споріднені слова.

 • Прочитати і виписати нові слова до словничка.

 • Переказати (близько до тексту, стисло, вибірково, перебудовуючи текст з творчим доповненням).

Гра «Опорні слова».

Мета: розвивати вміння запам'ятовувати в тексті деталі сюжету, відтворювати їх в усних переказах.

І варіант.

Учитель дає слова з недавно прочитаного твору.

Наприклад: пшеничний колосок, зерно, млин, борошно, тісто, пиріжки. Діти мають назвати твір, про який ідеться, і переказати з використанням опорних слів.

II варіант.

Діти мають прочитати твір і визначити опорні слова, за допомогою яких можна якнайповніше відтворити цей твір.

Наприклад: після читання казки «Вовк війтом» учні виписують слова — осел, вовк, війт, люди, хлоп. Виграє той, за чиїми словами легше відтворити зміст казки.

Гра «Що спочатку, що в кінці».

Мета: розвивати вміння аналізувати, вчити запам'ятовувати послідовність подій у творі.

Учитель читає уривок твору з описом певної події, а діти називають ті події, що відбувалися раніше чи відбуватимуться пізніше. Виграє команда, яка назве точний порядок подій.

Наприклад: «Раптом бідняк побачив на узбіччі дороги дідуся. Той швидко підійшов до бідняка, спитав: «Чого ти, друже, сумний?»

- Що було до того? - Що було пізніше?

Гра «Намалюємо мультфільм».

Мета: вчити визначати головні події, які вплітаються в основний сюжет твору, розрізняти головне та другорядне, розвивати вміння аналізувати та синтезувати.

Діти діляться на групи, отримують завдання на картках, виконують його,

обмінюютьс

Кiлькiсть переглядiв: 2633