Тема. Звичайні дроби.
Мета: перевірити знання, вміння і навички учнів з теми; навчити застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях; розвивати обчислювальні навички учнів; виховувати впевненість у своїх силах, колективізм та самостійність.
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань учнів.
Хід уроку

I.Організаційний момент
II. Повідомлення теми і постановка мети уроку.
Розгадайте ребус
2" " И
III. Закріплення вивченого матеріалу.
1. Отже, звичайні дроби або просто дроби.

Кожен може за версту
Бачити дробову риску.
Над рискою - чисельник, знайте,
Під рискою - знаменник.
Дріб такий, неодмінно,
Знаєте ви на відмінно.
Число, яке показує, на скільки рівних частин розділили ціле, називається ________. "5" це________(знаменник дробу).
Число, яке показує, скільки рівних частин узято, називається___________. "3" це___________(чисельник дробу).
2. Заповніть таблицю.Фігура
Розділена на ... рівних частин
Зафарбовано
Дріб
Чисельник
Знаменник
1

2

3

43. Позначте на числовій прямій числа .
- Звичайні дроби, як і будь-які відомі нам числа, володіють наступною властивістю: з двох чисел більше те, яке розташоване правіше на координатному промені.
- Назвіть дроби, які менші 1.
- Як називається дріб, у якого чисельник менший від знаменника. (Правильний).
Будь-який правильний дріб менше 1 і розташований між 0 і 1.
- Назвіть дроби, які розташовані правіше 1.
- Як називають ці дроби? (Неправильні.)
Дріб, у якого чисельник більший за знаменник або дорівнює йому, називається неправильним. Будь-який неправильний дріб менший або дорівнює 1.
- Запишіть усі правильні дроби із знаменником 11.
- Запишіть усі неправильні дроби з чисельником 8.
- Запишіть:
 найменший правильний дріб із знаменником 20;
 найбільший неправильний дріб з чисельником 20;
 найбільший правильний дріб із знаменником 30;
 найбільший неправильний дріб із знаменником 30;
 найменший неправильний дріб з чисельником 30.
4. Накресліть відрізок АВ = 4 см
Намалюй відрізки:
А1В1, рівний АВ ;
А2В2, рівний АВ;
А3В3, рівний АВ.
5. Порівняйте дроби:
1; ; 1; .
Обгрунтуйте свій вибір.
6. Відновіть ланцюжок:

Якщо чисельник дорівнює знаменнику, то цей дріб дорівнює 1.
7. Як додати і відняти дроби з однаковими знаменниками?
- Знайдіть значення виразу:


Відповіді на картках.
На земній кулі мешкають птахи - безпомилкові укладачі прогнозу погоди на літо. Назву цих птахів ви знайдете на картках з відповідями на зворотному боці, якщо з букв складете слово.
- Розташуйте ці дроби у порядку зростання.


зворотна сторона картки
- Повернувши картки зворотною стороною, ви прочитаєте назву птахів - метеорологів.Фламінго з піску будують кубла у вигляді зрізаного конуса і у верхній основі роблять заглиблення, в яке відкладають яйця. Висота кубла залежить від того, яким буде літо: сухим або дощовим. Якщо літо очікується дощовим, то кубла будуються високими, щоб їх не могла затопити вода. Якщо посушливим, то нижчими.
8. Назвіть неправильні дроби.
- Замініть неправильні дроби мішаними числами.
- Назвіть мішані числа.
- Як знайти суму мішаних чисел?

- Перед вами дивовижний квадрат. Він допоможе вам дізнатися довжину тіла бобра (у дециметрах)


Бобер - крупний гризун, веде напівводний спосіб життя. Мешкає по лісових річках. Споруджує з гілок і мула будиночки, упоперек річок робить дамби завдовжки 5 - 6 метрів. Знайдемо довжину тіла бобра (у дециметрах). Виконаємо наступні дії:
1. З першого рядка виберіть найменше число. ()
2. З другого рядка виберіть найбільше число. ()
3. З третього рядка виберіть не найменше і не найбільше число. ()
4. Знайдіть суму вибраних чисел і ви одержите відповідь. (10 дм)
- А скільки це см? м? Знайдіть суму чисел по діагоналях? (10) З кожного рядка і кожного стовпчика виберіть по одному числу і знайдіть суму цих чисел. (10) Чому цей квадрат називають дивовижним? (сума завжди дорівнює 10)9. Робота з картками по варіантах:10.Знайдіть зайве слово:

Чисельник
Крива
Додавання дробів
Знаменник
Дріб
Віднімання дробів
Пряма
Пряма
Дробова частина
Мішані числа
Ламана
Промінь

-Дайте назву кожному стовпцю.

Елементи звичайного дробу
Дії із звичайними дробами
Види ліній

- Який стовпчик потрапив випадково в країну дробів?
Взаємна перевірка перфокарт, виставлення оцінок.
IV. Підсумок уроку.
V. Домашнє завдання.
Повторити п.22 – 26, виконати №754, 758.Кiлькiсть переглядiв: 273