Тема: Розв’язування вправ на всі дії з натуральними числами.
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про натуральні числа; відпрацювати навички та вміння учнів застосовувати набуті знання до розв’язування вправ на всі дії з натуральними числами; розвивати логічне мислення учнів; виховувати наполегливість, уважність.
Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.
Хід уроку
1. Організаційний момент.

2. Перевірка домашнього завдання.

3. Актуалізація опорних знань.
Учитель. Сьогодні на уроці ми будемо розв’язувати вправи на всі дії з натуральними числами. Давайте пригадаємо і узагальнимо наші зання про натуральні числа.
1. Які числа називається натуральними?
2. Як називаються числа 1, 10, 100, 1000, …?
3. Якою системою числення ми користуємося?
4. Чи є 0 натуральним числом?
5. Яке найменше натуральне число?
6. Чи існує найбільше натуральне число?
7. Які дії можна виконувати з натуральними числами?
8. Назвіть цифри, що служать для запису натуральних чисел?
Учитель. Ми з’ясували, що будь-яке натуральне число можна записати за допомогою десяти цифр.
Сучасні цифри і сучасна система числення були винайдені в Індії. Усі системи числення до індійської були занадто незручними. Індійці значною мірою зменшили кількість цифр і довели їх, враховуючи 0, до десяти.
Арабські племена, що населяли Аравійський півострів захопили ряд невеликих сусідніх держав, а до восьмого століття уже розповсюдили свою владу на заході до Іспанії і Португалії, а на сході до Індії. Арабська держава, завойовуючи культурні досягнення підкорених народів, досягла великого розквіту.
На сході араби запозичили у індійців мистецтво рахувати і будувати. Індійська система числення розповсюдилась по всій Європі, і цифри отримали назву «арабських». Наукою індійське походження арабських цифр було визнано лише в 19 столітті.
Усі зауваження щодо форми цифр та її еволюції історичного обґрунтування не мають. Їх є дуже багато, і, крім того, одні цифри – 1, 2, 3, 8, 9 – набули сучасного виду дуже давно, інші – зовсім недавно.
Гіпотезу про походження арабських цифр висловив директор Марокканського державного музею історії А.Боужибора. Його міркування полягають у тому, що у формі цифр має бути стільки кутів, рисочок чи точок, скільки одиниць містить число. Ось як це можна проілюструвати.

Оскільки нуль, як цифра, означає відсутність будь-якого числа, то для позначення його використана фігура, що не має кутів, тобто коло.
4. Усний рахунок.
Обчислити найзручнішим способом.
1) 312 + 396 + 688 = 1396;
2) 25 ∙ 35 ∙ 4 = 3500;
3)65 ∙ 100 = 6500;
4) 24 ∙ 18 : 9 = 24 ∙ 2 = 48;
5) 43 ∙ 65 + 65 ∙ 57 = 65(43 + 57) = 6500;
6) (564 + 677) – 364 = 200 + 677 = 877.
5. Логічні задачі.
Давайте спробуємо визначити учня, який дасть найбільшу кількість відповідей на логічні задачі.
1.Скільки днів має високосний рік?
(366 днів)
2. Скільки місяців року мають 30 днів?
(11 місяців)
3. На руках десять пальців. Скільки пальців на десяти руках?
(50)
4. Пара коней пробігли 10 км. Скільки кілометрів пробіг кожний кінь?
(10 км)
5. Скільки дістанемо десятків, якщо три десятки помножити на три десятки?
(90 десятків)
6. Заєць витягнув 8 морквин і з’їв усі, крім 5. Скільки морквин залишилося?
(5)
7. Яке число в стародавньому Вавилоні вважали священним?
(12)
8. Лікар дав хворому три таблетки, вказавши, що приймати потрібно через 20 хв. На який час вистачить цих таблеток?
(40 хв)
9. В кожному місяці є число 30 або 31. В якому місяці є число 28?
(в кожному)
10. Якщо о 12 годині ночі йде дощ, то чи можна чекати через 72 годин сонячну погоду?
(ні)


6. Розв’язування вправ за готовими малюнками «Математичне лото».
У спеціальному конверті учням пропонується набір карток. Зазвичай їх більше, ніж відповідей на великій картці, яку також вкладено в конверт. Наприклад, на великій картці намальовано 6 прямокутників, а в учнів 7 – 8 карток таких самих розмірів, що й записані на них вправи. Учень, який розв’язує приклад біля дошки, виконує його і накриває своєю карткою відповідну відповідь. Якщо всі приклади і рівняння будуть розв’язані правильно, то зворотні боки карток, накладені на велику картку утворять малюнок.
Завдання на картках лото
219 х 380

54384 + 38912

60080 - 52466

105 х 420

х– 45 = 300

15х = 225

Велика картка(картка відповідей)
44 100
345
7614
93 296
15
83 220

Учитель. Діти, ілюстрацію до якої з казок ви бачите на малюнку? Які риси характеру Попелюшки вам найбільше сподобались?

7. Самостійна робота «Прочитай закодовані слова».
Кожному ряду учнів дається картка, на якій записані приклади на всі дії з натуральними числами. До завдань пропонується список відповідей для самоконтролю, але записані вони не послідовно і кожна відповідь кодується. Якщо учні правильно виконають самостійну роботу, то одержать фразу «У класі дружба.
Завдання для першого ряду:
1) 4806 – 928 = 3878 У
2) 7851 + 249 = 8100 К
3) 402 ∙ 7 = 2814 Л
4) 4444 : 11 = 404 А
5) 575 : 25 = 23 С
6) 124 ∙ 32 = 3968 І
Завдання для другого ряду:
1) 3804 – 967 = 2837 Д
2) 8876 + 124 = 900 Р
3) 502 ∙ 8 = 4016 У
4) 3333 : 11 = 303 Ж
5) 600 : 25 = 24 Б
6) 125 ∙ 43 = 5375 А

Коди правильних відповідей
Відповідь
404
3968
3878
2814
23
8100
Код
А
І
У
Л
С
К
Відповідь
5375
303
2837
24
9000
4016
Код
А
Ж
Д
Б
Р
У

Учитель. Не випадково підібране речення. Я хочу, щоб наш клас був дружний і дружба допомагала кожному з вас і всім нам разом долати труднощі і негаразди.
8. Робота з комп’ютером.
Тестові запитання.
1. Натуральні числа – це:
а) всі числа;
б)числа, що використовуються в житті;
в) числа для лічби предметів;
г) числа, що не використовуються.

2.Результат дії ділення:
а) добуток; б) сума; в) різниця; г) частка.


3.Натуральний ряд чисел:
а) 0, 1, 2, 3, 4, 5…; б) 10, 100, 1000…;
в) 1, 2, 3, 4…; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

4. Назва якої тварини використовується в інформатиці?
а) кішки; б) пташки; в) мишки; г) комахи.

5. Найбільше натуральне число:
а) трильйон; б) дев’ять; в) десять; г) не існує.

6. Якщо спростити вираз 5 ∙ х ∙ 20, одержимо:
а) 25х; б) 520х; в) 100х; г) 26х.

7. Остача від ділення числа 48 на 10 дорівнює:
а) 8; б) 18; в) 28; г) 38.

8.Скільки існує цифр для запису натуральних чисел?
а) безліч; б) десять; в)дев’ять; г) 100.

9. Щоб знайти корінь рівняння 45 : х = 15, потрібно:
а) 45 – 15; б) 45 + 15; в) 45 ∙ 15; г) 45 : 15.

10. З чотирьох наступних чисел виберіть найменше:
а) 900099; б) 900990; в) 99009; г) 909000.

11. Який клас натуральних чисел іде за класом мільярдів?
а) мільйон; б) трильйон; в) октальйон; г) більйон.

12. Чому дорівнює значення виразу 4 ∙ 86 ∙ 25?
а) 860; б) 86; в) 8600; г) 86000.

13. Скільки в 1 тоні центнерів?
а) 10; б) 100; в) 1000; г) 1.

14. 1, 10, 100, 1000,… -:
а) розряди; б)класи; в) числа; г) розрядні одиниці.

15. Яке число в ряді натуральних чисел не має попереднього числа?
а) 0; б) 1; в) 9; г) 10.

16. Яке з чисел ділиться на всі числа без остачі?
а) 1; б) 100; в) 10; г) 0.
17. Різниця чисел 14c і 3d записується так:
а) 14c – 3; б) 11 cd; в)14c – d; г) 3d – 14c.

18. Добуток чисел 25 і 248 дорівнює 6200. Чому дорівнює добуток чисел 248 і 25.
а) 2600; б) 6200; в) 6020; г) 2060.

19. У батька 5 дочок і кожна має брата. Скільки дітей у батька?
а) 10; б) 6; в) 5; г) 12.

20. Одне яйце вариться 4 хв. Скільки хвилин потрібно варити 5 яєць?
а) 20 хв; б) 16 хв; в) 10 хв; г) 4 хв.

8. Підсумок уроку.
9. Домашнє завдання.
Виконати №475 (1), 503 (1, 2), 529.

Кiлькiсть переглядiв: 1127