Тема: Множення і ділення натуральних чисел.
Мета: удосконалити навички і вміння учнів по розв’язуванню вправ на множення і ділення натуральних чисел; розвивати навички усної лічби; виховувати культуру мовлення.
Тип: узагальнення та систематизація знань.
Хід уроку
I. Активізація опорних знань учнів.
1.Як називають результат множення?
2.Як називається дія, обернена до множення?
3.Як називаються числа при діленні?
4.Як помножити число на розрядну одиницю 10, 100, 1000 і …?
5.Скільки буде, якщо число помножити на 0?
6.Скільки буде, якщо 0 поділити на число?
7.Як називаються числа при множенні?
8.Що можна сказати про множники, якщо добуток дорівнює 0?
9.Скільки буде, якщо число поділити на 0?
10.Скільки буде, якщо число поділити саме на себе?
II.Розв’язування вправ.
1. Відновити цифри, позначені зірочками:
а) 39 * б) _*2*5* 325
Х 3* *** 1**
**8* _*0**
+1191 *9**
1**98 _***
***
0


в) 48 г) 74
х2* х**
* * * *1*
+ 9 * +**
* 2 * 8 *** 8
Відповідь. а) 397 ∙ 34 = 13498; б) 52650 : 325 = 162; в) 48 ∙ 26 = 1248;
г) 74 ∙ 17 = 1258.


2. «Лабіринт».
Для кожного учня виготовляється картка-лабіринт. Виконання вправи починається із вправи у прямокутнику. Розв’язок вправи записаний у нижній частині одного з восьми кіл. Вправа у цьому колі є наступною для виконання. Розв’язавши всі вправи, учень складає ланцюжок відповідей.
Зразок:


90 0 3528 48 32 400 33 203

3. З допомогою п’яти двійок і знаків дій написати числа від 1 до 16.
1 = 2 + 2 – 2 – 2 : 2
2 = 2 + 2 + 2 – 2 – 2
3 = 2 + 2 – 2 + 2 : 2
4 = 2 х 2 х 2 – 2 х 2
5 = 2 + 2 + 2 – 2 : 2
6 = 2 + 2 + 2 + 2 – 2
7 = 22 : 2 – 2 – 2
8 = 2 х 2 х 2 + 2 – 2
9 = 2 х 2 х 2 + 2 : 2
10 = 22 : 2 – 2 : 2
11 = 22 : 2 + 2 – 2
12 = 2 х 2 х 2 + 2 + 2
13 = (22 + 2 + 2) : 2
14 = 2 х 2 х 2 х 2 х 2 – 2
15 = 22 : 2 + 2 + 2
16 = (2 х 2 + 2 + 2) х 2
4. Розв’язування задач.
Задача 1.
Одне трицифрове число записане цифрами 1, 3, 8, а друге – цифрами 6 і 0, 7. Розмістити у кожному числі цифри так, щоб добуток цих двох чисел був найбільшим. При якому розміщенні цифр добуток відповідних трицифрових чисел буде найменшим?
Розв’язання.
1) Найбільший перший множник, записаний цифрами 1, 3, 8, буде: 831.
2) Найбільший другий множник, записаний цифрами 6, 0, 7, буде: 760.
3) Найбільший добуток: 831 ∙ 760 = 631560.
4) Найменший перший множник: 138.
5) Найменший другий множник: 607.
6) Найменший добуток: 138 ∙ 607 = 83766.
Задача 2.
Різниця двох чисел 15. Частка від ділення більшого числа на менше дорівнює 4. Знайди ці числа.
Розв’язання
1) Менше число приймаємо умовно за 1 частину.
2) Більше число становить 4 частини.
3) 4 частини – 1 частина = 3 частини становить число 15.
4) Менше число: 15 : 3 = 5.
5)Більше число: 5 ∙ 4 = 20.
Відповідь. 5; 20.
Задача 3.
По мосту їхало 40 автомобілів і велосипедів, а коліс 100. Скільки було велосипедів і автомобілів?
Відповідь. 30, 10.
Задача 4.
Шість на вісім – сорок вісім,
На два ділим, п’ять припишем,
П’ять на дев’ять – сорок п’ять,
Поспішаєм їх віднять,
Поділити все на п’ять,
П’ять додати три віднять,
Справа вліво прочитать,
Вийде час лягати спать.
У котрій годині король лягає спати?
Відповідь. О 24 годині.

5. Магічний квадрат.
Заповнити клітинки квадрата так, щоб добутки трьох чисел кожного рядка, кожного стовпчика і кожної діагоналі були рівними.

а ) б) б)


6. Знайти число, що стоїть у кінці ланцюжка найзручнішим способом.

+ 24 ∙ 13 - 14 ∙ 50

Відповідь. 500.

+ 54 ∙ 12 - 14 ∙ 360 + 40

Відповідь. 14440.
7.Гра «Сонечко».
Усередині «сонечка» записане число, на яке треба поділити числа, записані на променях. Результати обчислень для перевірки записуються на дошці.III. Підсумок уроку.
IV. Домашнє завдання.
Повторити п.15 – 17, виконати №517, 530.

Кiлькiсть переглядiв: 1007