Тема. Додавання і віднімання натуральних чисел.
Мета: закріпити вміння та навички учнів додавати і віднімати натуральні числа; у процесі розв’язування цікавих задач розвивати обчислювальні навички, логічне мислення; виховувати активність, увагу, кмітливість.

Хід уроку
I.Актуалізація опорних знань учнів.
1. Гра «Ромашка».

2. Перевірка теоретичних знань учнів.
Запитання для опитування.
1. Як називають числа при додаванні?
2. Як називають числа при відніманні?
3. Яке число не впливає на суму?
4. Яка дія обернена до додавання?
5. Коли можлива дія віднімання для натуральних чисел?

II. Засвоєння навичок та вмінь.
1. Числові головоломки.
а) Впишіть у порожні клітинки такі числа, щоб суми чисел, які стоять у кожному рядочку, у кожному стовпчику і по кожній діагоналі, були рівними.
а) б) б)Відповідь. а)б) Вставте пропущене число.

1) 2) 3)
Відповідь. 43; 63.

в) Між цифрами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 поставте знаки «+» або «-» так, щоб результат дорівнював 100.
Відповідь.
12 – 3 – 4 + 5 – 6 + 7 + 89 = 100;
123 + 45 – 67 + 8 – 9 = 100;
123 – 4 – 5 – 6 – 7 + 8 – 9 = 100;
123 – 45 – 67 + 89 = 100;
123 + 4 – 5 + 67 + 8 + 9 = 100;
12 + 3 – 4 +5 + 67 +8 + 9 = 100.

г) Сума двох чисел дорівнює 462. Одне з них закінчується нулем. Якщо цей нуль закреслити, то одержимо друге число. Знайдіть ці числа.


4 6 2


Відповідь. 420; 42.

Розв’язування задач.
Задача 1
Щоб знайти масу слона, верблюда і жирафи, осел поставив їх на ваги. Їх загальна маса виявилась 6160 кг. Коли на вагах залишились верблюд і жирафа, ваги показали 1151 кг. Нарешті на вагах залишилась жирафа і її маса була 475 кг. Яка маса слона і верблюда?
Відповідь. слон – 5009 кг, верблюд – 676 кг.
Задача 2
Сума двох чисел дорівнює 826, а їх різниця дорівнює 214. Знайти ці числа.
Відповідь. 306 і 250.
3. Розгадай ребус:
а) ; е) ;

б) ; є) ;

в) ; ж) ;

г) ; з) ;

д) ; й) .

Відповідь. а) година; б) сорока; в) родина; г) стриж; д) історія; е) актриса;
є) сторона; ж) місто; з) стопа; й) сторож.

4. Самостійна робота.

На кінці кожної пелюстки «математичних маків» упишіть результат зазначеної дії:
а) сума числа . . . і числа 28; б) різниця числа . . . і числа 63.

III. Підсумок уроку.

IV. Домашнє завдання.
Повторити п.7 – 9, виконати № 239, 241.

Кiлькiсть переглядiв: 400