Тема. Числові і буквені вирази. Формули. Рівняння.
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про основні поняття теми; закріпити навички учнів, застосовувати набуті знання під час складання і обчислення значень буквених виразів та розв’язування рівнянь; розвивати уважність, наполегливість; виховувати активність і самостійність.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів.
1.На дошці записані рівняння з помилкою. Знайди помилку в розв’язанні рівнянь.
х+14 = 25
34-х =17
х-18=25
х=25-14
х=34+17
х=25-18
х=10
х=51
х=7
2. «Збери горіхи». Малюнок на дошці.
На горіхах написані номери рівнянь. Їх потрібно покласти в корзину з відповіддю.
1) х+13=20
4) 21-х=12

2) х+12=27
5) 14-х=6

3) 18 - х=12
6) х - 8=2
II. Фронтальна робота з класом.
1.Яку з букв АБВГДЕ слід вибрати?
(х + 17) – 3 = 18 Г
(8 – х) + 19 = 22 ?
Відповідь. Д.

2.Вставте пропущені точки.
2х – 3 = 5 3 + х = 6

8 – х = 2 3(х + 3) = 12

Відповідь.

3.Альпініст.
На дошці – малюнок

Запрошуються два учні, які отримують по три рівняння. Розв’язавши рівняння, учень записує відповідь на малюнку від першої до третьої сходинки. Перемагає той, хто перший правильно виконає всі рівняння і запише своє ім’я на верхній сходинці


Картка №1
15х = 90;
(х + 11) – 16 = 4;
3х + 7х – 2 = 118.


Картка №2
12х = 72;
(х – 2) + 19 = 25;
14х – 9х + 4 = 59.4.Математична естафета.
Виконують учні першого і другого рядів.
Завдання для першого ряду.

1) Які числа треба поставити замість крапок, щоб були правильними рівності?
а) 5 років = …міс.(60);
б) 4 м 5дм = …дм(45);
в) 1 доба 7 год. = …год.(31);
г) 4 м 8 см = …см(408);
д) 3 кг 4 г = …г(3004).
2) Порівняйте:
а) 3 ц і 521 кг;
б) 2 дні і 2 доби;
в) 363 дні і 1 рік;
г) 3600 с і 1 год;
д) 28 т і 279 ц.
Завдання для другого ряду.
1) Які числа треба поставити замість крапок, щоб були правильними рівності?
а) 3 роки = …міс.(36);
б) 5 м 6 дм = …дм(56);
в) 1 доба 6 год. = …год.(30);
г) 7 м 8 см = …м(708);
д) 4 кг 8 г = …г(4008).

2)Порівняйте:
а) 4 ц і 348 кг;
б) 5 днів і 5 діб;
в) 368 днів і 1 рік;
г) 160 хв і 2 год;
д) 29 т і 299 ц.
III.Робота з комп’ютером.

Тестові запитання.

1.Лимон коштує m к., а банан – n к. Скільки коштують два лимони і три банани?
а) m ∙ 3 + n + 2; б) m + n ∙ 3; в) m ∙ 2 + n ∙ 3; г) m ∙ 2 + n.

2.Площа лугу х га, а площа саду в 2 рази більша. Яка площа саду?
а) х – 2; б) х : 2; в) х ∙ 2; г) х + 2.

3.Яке з чисел є коренем рівняння 9 – х = 1?
а) 10; б) 8; в) 9; г) 0.

4.Яке число треба поставити замість крапок, щоб рівність була правильною? 1 доба 3 год. = …год.
а) 24; б) 26; в) 27; г) 2009.

5.Знайди значення виразу а + 8, якщо а = 10.
а) 16; б) 17; в) 28; г) 18.

6.Спростіть вираз: 8х + 12х.
а) 20х; б) 18х; в) 17х; г) 4х.

7.Знайди число х таке, що х : 7 = 11.
а) 777; б) 77; в) 11; г) 7.

8.Чому дорівнює а : b, якщо 725 ∙ b = а?
а) 527; б) 725; в) 72; г) 25.

9.Спрости вираз: 16а – 8 – 2а.
а) 14а – 8; б) 6а; в) 18а – 8; г) 26а.

10.Яка з рівностей є рівнянням?
а) 5х + 9; б) 4х – 2 = 6; в) 6 3 – 4 = 14; г) 10х + 2х + 3х.

11.За формулою S = v t знайти S, якщо v = 30 км/год, а t = 5 год.
а) 35 км; б) 150 км; в) 6 км; г) 25 км.

12.За 4 години літак пролетів S км. З якою швидкістю летів літак?
а) S : 4; б) S ∙ 4; в) 4 : S; г) S – 4.

13.Різниця чисел 16 і 2 це:
а) 18; б) 32; в) 8; г) 14.

14.Знайти 8а, якщо а = 9.
а) 17; б) 1; в) 72; г) 89а.

15.Знайти 8 – х, якщо х = 4.
а) 4; б) 8 – 4х; в) 12; г) 3.

16.Дано числа 8 і а.Запиши квадрат їх суми.
а) 8 + а2; б) (8 + а)2; в) 82 + а2; г) 64 + а2.

17.Спрости вираз: 14а 6.
а) 20а; б) 8а; в) 84а; г) 64а.

18.Сторона квадрата дорівнює а см. За якою формулою знаходять суму його сторін?
а) 4а; б) 2а; в) а2; г) 3а.

19.Знайти число, яке на 8 більше за число х.
а) 8 : х; б) 8 + х; в) 8 – х; г) х – 8.

20.Яке число треба відняти від 100, щоб отримати число 35.
а) 135; б) 55; в) 65; г) 45.

IV.Підсумок уроку.

V.Домашнє завдання.
Повторити п.8 – 10, виконати №289, 291.

Кiлькiсть переглядiв: 585